👉CirCO Hoang Dieu D4 – Coworking Space- A Great Place To Work

CirCO is a new community-focused co-working space offering 1,000 m2, naturally lit space with 24/7 access and equipped with state-of-the-art facilities.

We want to create a home of creative and innovative individuals. Through CirCO, we want to provide not just a workplace but also the best support and network that can nurture startup founders, freelancers, corporate workers, etc. – to boost both your businesses and your personal growth!

Chúng tôi muốn tạo ra một ngôi nhà cho những cá nhân sáng tạo và đổi mới. Thông qua CirCo, chúng tôi không chỉ xây dựng một không gian làm việc chung mà còn là nơi hỗ trợ và nuôi dưỡng tốt nhất cho những nhà sáng lập khởi nghiệp, freelancers, nhân viên văn phòng… để thúc đẩy sự phát triển cá nhân lẫn doanh nghiệp của bạn.

Tham gia với chúng tôi hôm nay để được trải nghiệm hệ thống co-working hàng đầu tại HCM.
Website: http://circo.co/
Facebook: https://www.facebook.com/circo.co
YouTube: http://bit.ly/2iOuRku

LInk to Original VideoLeave a Reply