Sa napretkom tehnologija menja se i način rada, kao i radne navike. Sve je više onih koji rade na daljinu i putem interneta, bilo da rade za velike kompanije ili samostalno kao freelanceri. No, rad od kuće ima svoje mane i prednosti.

Od 2005. godine postoji i koncept rada koji je spojio korisno i efikasno, fleksibilnost i produktivnost. Coworking više nije nepoznanica ni u našem regionu. Ovakav koncept rada i organizacije prostora sve više dobija maha širom sveta, a u našem regionu je u razvoju u poslednje 3 godine sve više. Pogodan za sve koji rade na daljinu, on nudi svim korisnicima jedinstveno iskustvo pre svega obezbeđujući im idealne uslove za kreativnost, produktivnost i radnu atmosferu, ali pospešujući društveni i edukativni aspekt svakog zainteresovanog korisnika.

Šta je to coworking, a šta nije pričamo u narednom webinaru. Naš gost biće Matija Raos – pokretač Coworking Croatia inicijative, današnjeg programa Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca (HDNP) u funkciji platforme za podršku, razvoj i saradnju hrvatske coworking zajednice. Matija je ambasador Evropske Coworking konferencije, mreže Alpe Adria Coworking iCopass platforme.

Šta je coworking prezentacija:
https://prezi.com/wu9jprhd0hhk/webinarium-sto-je-coworking/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Matija Raos
matija.raos@coworking.hr
@MatijaRaos
Samo neki od coworking prosotra (2014.):
http://coworkingsubotica.com/10-najbitnijih-coworking-organizacija-u-regionu/

Webinarium kontakt:
info@webinarium.rs
https://www.facebook.com/webinariumrs
@WebinariumRS
#webinarium
http://webinarium.rs/forum/

LInk to Original VideoLeave a Reply